Tăng cường kiểm tra đột xuất cgian ác casino dành cho người nước ngoài iconsteel.com

Bộ Tài chính yêu cầu Bộ Công an, UBND những độc tỉnh tăng cường kiểm tra đột xuất hoạt động marketing casino và trò chơi điện tử có thưởng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hình ảnh minh họa. Nguồn: mạng internet

Bộ Tài chính vừa có Văn bạn dạng số 8722/BTC-TCNH send Bộ Công an, UBND 17 tỉnh/thành phố gồm: TP. ở TP Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hcửa ải Phòng, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Điện Biên, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bắc Ninh, TP. Đà Nẵng, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Quảng Nam yêu cầu tăng cường quản trị hoạt động trị giám sát, sale casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Theo quy định tại Luật Đầu tư, Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về sale casino, Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về sale trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, sale casino và trò chơi điện tử có thưởng là nghình, nghề đầu tư sale có điều kiện, Chịu sự làm chủ nghiêm nhặt của cơ quan quản trị quốc gia có thẩm quyền nhằm đảm bảo hoạt động sale tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, trật tự và an toàn xã hội.

Bộ Tài chính cho biết, qua công tgian ác kiểm tra định kỳ, đột xuất và thông tin tạp chí phản ánh, một số doanh nghiệp sale casino và trò chơi điện tử có thưởng có sai phạm về đối tượng được phép vào chơi; cho thuê mặt bằng, cho thuê máy trò chơi, bàn trò chơi để sale trái quy định của pháp luật.

Nhằm tăng cường quản trị, trị giám sát hoạt động marketing casino và trò chơi điện tử có thưởng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo phân bình an, trật tự và và an toàn xã hội, Bộ Tài chính yêu cầu Bộ Công an và UBND cvô lương tỉnh/thành phố tăng cường kiểm tra đột xuất cvô lương doanh nghiệp marketing casino và trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn theo quy định của pháp luật và send kết quả kiểm tra về Bộ Tài chính để phối hợp theo dõi, xử lý.