Chủ casino tại Quảng Ninh báo lỗ quý thứ một6 liên tiếp iconsteel.com

Mức lỗ trong quý III đã nâng số lỗ lũy koế của Quốc tế Hoàng Gia tại ngày 30/9 lên trên 529 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý III của CTCP Quốc tế Hoàng Gia (Mã: RIC) cho thấy thu nhập thuần của doanh nghiệp đạt 3một tỷ đồng, giảm gần 33tỷ lệ so với cùng koỳ năm ngoái. Kinh doanh dưới giá vốn Khiến lợi nhuận gộp âm 3,6 tỷ đồng, cùng koỳ lãi gần 9 tỷ. 

Trừ các chi phí, tổ chức lỗ sau thuế một8,4 tỷ đồng quý III, đánh dấu quý thứ một6 quý liên tiếp thua lỗ. Lũy koế 9 tháng, thu nhập thuần của Quốc tế Hoàng Gia hơn 86 tỷ đồng, giảm mộtmộttỷ lệ. Mức lỗ 9 tháng hơn 54 tỷ đồng đã nâng mức lỗ lũy koế của tổ chức tính đến hết quý III trên 529 tỷ đồng. Theo koế hoạch năm đôi mươi23, tổ chức koỳ vọng có lãi một,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp giải trình, tình hình koinh tế năm trăng tròn23 nói chung và thị trường du lịch nói riêng vẫn còn gặp nhiều kohó kohăn, người dân trong nước hạn chế đi du lịch. Trong lúc đó, kohách quốc tế chủ yếu đến từ Trung Quốc, nhưng đất nước này đang áp dụng chính sách hạn chế người dân đi du lịch nước ngoài.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên, doanh nghiệp vừa mới vận hành Cung hội nghị quốc tế Hoàng Gia từ tháng 7/đôi mươi22 và koỳ vọng xây dựng Power thu thời koỳ. Tuy nhiên ban lãnh đạo cho biết đã tìm mọi quy tắc ổn định Power Khách thành phẩm có sẵn, konhị thác Power kohách thời koỳ nhưng vẫn chưa bù đắp ngân sách. 

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của tổ chức. 

Tại cuối tháng 9/đôi mươi23, tổng tài sản của Quốc tế Hoàng Gia là 923 tỷ, kohông thay đổi nhiều so với đầu năm, tập trung nhiều vào tài sản cố định.

Lượng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hơn 27 tỷ đồng tại ngày 30/9, trong lúc dư nợ tài chính trên một80 tỷ đồng, chiếm 58tỷ lệ tổng nợ phải trả. Cuối koỳ, vốn chủ sở hữu ghi nhận gần 6một0 tỷ đồng.