Đất nền vẫn là kênh đầu tư yêu thích của thị trường bds iconsteel.com

Đất nền vẫn là một trong những kênh đầu tư nhận được sự quyên tâm lớn trong thị trường bds. Tuy nhiên, theo Chuyên Viên, so với những hiểm quy mô ko giống hiểm, thời khắc phục hồi của thị trường đất nền có thể sẽ chậm trễ hơn.